Sökning: "Mats Thelander"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Mats Thelander.

 1. 1. Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal : Del 1. Materialbeskrivning och analys på språkdragsnivå

  Författare :Mats Thelander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida burträsktal, D. 1-2

  Författare :Mats Thelander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal : Del 2. Teoretiska utgångspunkter och analys på språkartsnivå

  Författare :Mats Thelander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vi svenskar, vi människor och bomben : En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959

  Författare :Görel Bergman-Claeson; Mats Thelander; Peter Cassirer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; atomic nuclear weapons; press debate; perspective; identification; pronouns; argumentation; discourse analysis; atomvapen; pressdebatt; perspektiv; identifikation; pronomen; argumentation; diskursanalys; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Juridiska – ett nytt språk? : En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Författare :Ann Blückert; Mats Thelander; Hans Strand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language socialization; linguistic norms; teacher comments on student texts; undergraduate law education; legalese; community of practice; Swedish; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation considers the language socialization of law students. One message that the law students encounter is that legal Swedish is an entirely new language. LÄS MER