Sökning: "Catarina Schmidt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Catarina Schmidt.

 1. 1. Att bli en sån som läser : barns menings- och identitetsskapande genom texter

  Författare :Catarina Schmidt; Bernt Gustavsson; Åsa Wedin; Lise Iversen Kulbrandstad; Lise Iversen Kulbrandstad; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; literacy learning; meaning-making; identity-maiking; ethnography; critical literacy; Pedagogik; Education; Literacy learning; identity-making;

  Sammanfattning : This thesis focuses on nine children’s use of texts and literacy learning, both inside and outside of school, in a multilingual and multicultural setting in Sweden. The study investigates and maps texts that children encounter and use in their everyday lives, and explores what they do with them. LÄS MER

 2. 2. Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass

  Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Catarina Schmidt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyckelord: förskoleklass; samtal; literacy; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna. LÄS MER