Sökning: "Karolina Wirdenäs"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karolina Wirdenäs.

  1. 1. Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsamtal

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Karolina Wirdenäs; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER