De ovanligas betydelse

Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

Sammanfattning: This study is about the relationship between normality and deviance, illustrated by the relation between ordinary people and deviants in the form of local characters.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.