Sökning: "socio-economic status"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade orden socio-economic status.

 1. 1. Asine and the Argolid in the Late Helladic III Period : A Socio-Economic Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Sjöberg L.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; BARTER; CENTRALISATION; CHAMBER TOMBS; EXCAHNGE; HIERARCY; HOUSES; INTRA-REGIONAL; LINEAR B; MARKET; PALACE; PRODUCTION; RECIPROCITY; SETTLEMENT SYSTEM; STATUS; STORAGE; THOLOS; WEALTH; WORKSHOP; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : The Late Helladic era of Greek prehistory has long held a fascination with archaeologists and scholars of Mediterranean ancient history. In the Argolid, which forms the north-eastern part of the Peloponnese, much attention has focused on palatial sites such as Mycenae and Tiryns. LÄS MER

 2. 2. The first injustice Socio-economic inequalities in birth outcome

  Detta är en avhandling från Centre for Health Equity Studies, CHESS

  Författare :Marit Gisselmann; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; socio-economic inequalities; birth outcome; infant mortality; low birthweight paradox; working conditions; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Adverse birth outcomes like preterm birth and infant mortality are unevenly distributed across socio-economic groups. Risks are usually lowest in groups with high socio-economic status and increase with decreasing status. LÄS MER

 3. 3. Childhood obesity prevention in the context of socio-economic status and migration

  Detta är en avhandling från Centre for Health Equity Studies, CHESS

  Författare :Maria B Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BMI z-score; childhood obesity; counselling; dietary pattern; health belief; migration; physical activity; school nurses; socio-economic status; prevention;

  Sammanfattning : Abstract Childhood obesity prevention in the context of socio-economic status and migration Maria Magnusson, Department of Public Health and Community, Institute of Medicine at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Background and aim The childhood obesity epidemic seems to be levelling out but groups with low socio-economic status (SES) remain disadvantaged in this context. LÄS MER

 4. 4. Socio-economic consequences of longstanding illness

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Christina Lindholm; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Limiting longstanding illness; socio-economic consequences; socio-econornic group; job demands; economic inactivity; unemployment; economic difficulties.;

  Sammanfattning : This thesis focuses an old research area of social medicine, the social and economic consequences of chronic illness and factors modifying this effect. Historically, illness was the main predictor of poverty. LÄS MER

 5. 5. Elderly Immigrants, Socio-economic Status and Health. An epidemiological study of cardiovascular risk factors, impaired mobility and self-reported health status

  Detta är en avhandling från Sonja Pudaric, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö

  Författare :Sonja Pudaric; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stress; cardiovascular risk factors; IADL; impaired mobility impaired working capacity; self-reported health; socio-economic status; country of birth ethnicity; elderly people; discrimination; Socialmedicin; Social medicine; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har vi bevittnat flera kriser i hela världen, men mest i Europa, Afrika och Mellanöstern. Det har oftast rört sig om inbördeskrig, men även om naturkatastrofer, fattigdom, samt politisk och/eller religiös förföljelse. Alla dessa faktorer har resulterat i en ökad migration. LÄS MER