Sökning: "Crime fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Crime fiction.

 1. 1. Hard & Soft : The Male Detective´s Body in Contemporary European Crime Fiction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tiina Mäntymäki; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular culture; crime fiction; gender; masculinity; male body; detektivromaner; manlighet; mansbilden; kropp; litteraturvetenskap; genus; historia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In the thesis popular culture is treated as an important site of meaningcreation and crime fiction is studied as a social technology, as producing and reproducing strategies of engendering.The thesis is a comparative study of six crime fiction detectives from fiveEuropean countries: Sweden, Finland, Scotland, Spain, and Italy. LÄS MER

 2. 2. Folkhemmets skuggbilder. En kulturanalytisk genrestudie av svensk kriminalfiktion i film och tv

  Detta är en avhandling från Stockholm Ekholm & Tegebjer,2008 : University of Gothenburg

  Författare :Daniel Brodén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; crime film; crime fiction; genre studies; culture studies; Swedish film history; television drama; Folkhemmet; welfare state; modernity and ambivalence; detective film; psychological thriller; police film; political thriller.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mordens marknad Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Berglund; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish crime fiction; sociology of literature; publishing studies; book trade; book history; popular fiction; 2000s; 21st century.; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Swedish crime fiction and its successes on the Swedish book market in the early 2000s. The genre’s expansion, marketing and literary content is mapped and analysed in three studies that together paint a thorough picture of this literary phenomena in Swedish book trade. LÄS MER

 4. 4. Snuten i skymningslandet : svenska polisberättelser i roman och film 1965–2010

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Michael Tapper; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Crime fiction; police; Sweden literature ; Sweden film ; Sjöwall-Wahlöö; Per Wahlöö; Olov Svedelid; Leif GW Persson; Jan Guillou; Henning Mankell; Håkan Nesser; Stieg Larsson; Anders Roslund Börge Hellström;

  Sammanfattning : The dissertation "The Cop in the Twilight Land: Swedish Police Narratives 1965-2010" considers Swedish culture and ideas in the period 1965-2010 as expressed in detective fiction and film in the tradition of Maj Sjöwall and Per Wahlöö. It takes the Swedish police narrative tradition to be part and parcel of the European history of ideas and culture; a history that necessarily comprises America, by extension a European colonial power, which in the process of constructing its national identity eradicated its native population. LÄS MER

 5. 5. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Persson; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Kerstin Ekman; Peter Høeg; Jan Kjærstad; mass culture; crime fiction; postmodernism; high low-culture; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The Struggle for High and Low Culture. Studies in the Late Twentieth Century Novel’s Relationship to Mass Culture and Modernity. It is a widespread opinion that the boundaries between high culture and mass culture have become less defined in our postmodern culture. LÄS MER