Sökning: "teacher professionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden teacher professionalism.

 1. 1. Negotiating teacher professionalism : : on the symbolic politics of Sweden's teacher unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and contetnt to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER

 2. 2. Att rubba föreställningar och bryta traditioner Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk lärarutbildning

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik, teknik och naturvetenskap

  Författare :Inger Erixon Arreman; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :Teacher education; research; interviews; discourse; power; knowledge; gender; professionalism; prosopography; pedagogiskt arbete; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to understand the impact of Swedish education policy-making on teacher education post-1945. The study explores the relationship between national structures and changes affecting teacher education, its relationship to research, and in particular, implications of policies for teacher educators at Umeå University in northern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Läraragens i mötet mellan lärares professionalism och styrning av skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Louise Frey; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; läraragens; läraryrket; professionalism; policy; styrning;

  Sammanfattning : Teachers’ significant role as professionals is being discussed increasingly in the Swedish debate about schools and education, and is emphasised in the Swedish National School Commission’s report of 2017. This study was aimed at exploring teachers’ talk when they discussed a policy document and to relate this to teachers’ professionalism. LÄS MER

 4. 4. Development and Autonomy Conceptualising teachers’ continuing professional development in different national contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Wieland Wermke; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers continuing professional development; CPD; Teacher autonomy; Teacher professionalism; Comparative education; Germany; Sweden; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis investigates teachers’ perceptions of continuing professional development (CPD) in Germany and Sweden with a questionnaire study comprising a total of 711 mainly lower secondary teachers. Three conceptual terms are elaborated and explained. LÄS MER

 5. 5. Teachers' Relational Practices and Professionality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för didaktik

  Författare :Anneli Frelin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relationships; professionality; professionalism; teacher knowledge; practical arguments; practical knowledge; teaching; relationer; professionalitet; professionalism; lärares yrkeskunnande; praktisk kunskap; praktiska argument; undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation attempts to deepen our understanding of teachers’ work and professionality, which involves not only their reasoning about what to teach and how to teach it, but also of what it is that makes education possible. This is accomplished by exploring a highly influential, if underestimated and under-researched, dimension of teacher practice and professionality: the relational dimension, involving the establishment and maintenance of educational relationships with and among students. LÄS MER