Sökning: "läraryrket"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet läraryrket.

 1. 1. Etik och praktik i läraryrket : En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan

  Författare :Gunnel Colnerud; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läraragens i mötet mellan lärares professionalism och styrning av skolan

  Författare :Louise Frey; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; läraragens; läraryrket; professionalism; policy; styrning;

  Sammanfattning : Teachers’ significant role as professionals is being discussed increasingly in the Swedish debate about schools and education, and is emphasised in the Swedish National School Commission’s report of 2017. This study was aimed at exploring teachers’ talk when they discussed a policy document and to relate this to teachers’ professionalism. LÄS MER

 3. 3. Lära för skrivundervisning : En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius-Swärd; Per Holmberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 4. 4. Om lärarblivande: En livsvärldsfenomenologisk studie av bildningsgångar in i läraryrket

  Författare :Monica Vikner Stafberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :becoming a teacher; educational trajectories; lived body; lived human relationships; lived time; lived space; life stories; existential conditions; student teacher; narrative; phenomenology; life-world; merleau-ponty;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand and visualize the prospective teachers ' educational trajectories into the profession. The theoretical framework is life-world phenomenological and the method is narrative. LÄS MER

 5. 5. Mellan tradition, demokrati och marknad : - en analys av lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket

  Författare :Sara Irisdotter; Sven Hartman; Johanna Gustafsson Lundberg; Gunnel Colnerud; Sara Irisdotter Aldenmyr; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; democracy; school tradition; marketisation; school development; critical discourse analysis; discourse ethics.; Education; Pedagogik; teacher identity; teacher profession; marketization;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the construction of teacher identity in the field of tension between teacher tradition, democratization and a free economic market. The main purpose is to analyze what aspects of teacher identity are constructed as teachers talk about ethical questions in their practice. LÄS MER