Sökning: "sustainable consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade orden sustainable consumption.

 1. 1. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

  Sammanfattning : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Interactions Studies in the Design of Energy Awareness Artefacts

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Loove Broms; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainability; energy awareness; domestication; interaction design; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Interaction design;

  Sammanfattning : This thesis presents a collection of experimental designs that approach the problem of growing electricity consumption in homes. From the perspective of design, the intention has been to critically explore the design space of energy awareness artefacts to reinstate awareness of energy use in everyday practice. LÄS MER

 3. 3. Drivers to and barriers against sustainable consumption exploring the role of consumer anticipated emotions in the context of consumer adoption of alternative fuel vehicles

  Detta är en avhandling från Umeå, Sweden : Umeå Universitet

  Författare :Zeinab Rezvani; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumer behavior; sustainable consumption; anticipated emotion; moral norm; attitudes; electric vehicles; alternative fuel vehicles; marketing; marknadsföring;

  Sammanfattning : With the increasing environmental problems, sustainable consumption is an important consumer behavior. Therefore, it is important to investigate further the significant drivers to and barriers against sustainable consumption, in order to increase the share of sustainable consumption and understanding of consumer behavior. LÄS MER

 4. 4. Building Sustainability Studies on incentives in construction and management of real estate

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lovisa Högberg; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management; sustainability; sustainable buildings; sustainable renovation; sustainable construction; sustainable management; housing; sustainable building certification; energy efficiency; incentives;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen sammanfattar arbetet från flera studier med koppling till hållbarhet inom bygg och förvaltning av fastigheter. Begreppet hållbarhet omfattar här tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och fokus ligger på de aktörer som har mest möjlighet att påverka fastigheterna, nämligen fastighetsägare och projektutvecklare. LÄS MER

 5. 5. Barriärer och broar för hållbar konsumtion Fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science; Stockholm University

  Författare :Henric Barkman; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable consumption; political consumption; sustainable citizenship; barriers; consumer types; citizen-consumer; cluster analysis; citizenship; perceived opportunities; hållbar konsumtion; politisk konsumtion; hållbart medborgarskap; barriärer; konsumenttyper; medborgarkonsumenter; klusteranalys; subgruppsanalys; medborgarskap; uppfattade möjligheter; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Sustainable consumption is seen as a crucial political issue on the global agenda by politicians, the scientific community, and citizens who are worried about unsustainable consumption. However, several studies have shown that some consumers with "green" values do not consume sustainably – there is often a gap between attitude and behavior. LÄS MER