Sökning: "Grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 120 avhandlingar innehållade ordet Grundskolan.

 1. 1. Föräldrainflytande i grundskolan : En undersökning av nio lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Margaretha Kristoffersson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldramakt på riktigt eller på låtsas? lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parents; principal; influence; participation; power; habitus; field; confidence; distrust; Skolstyrelse; föräldrainflytande; grundskolan; Sverige;

  Sammanfattning : In this project, local school boards with a majority of parents are studied. Such boards are set up at a number of sdmols in Sweden as a trail. The purpose of the study is to investigate the constitution of such boards, their work and the content of items dealt with. LÄS MER

 3. 3. Polisanmälningar i grundskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anne-Lie Vainik; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; children; police-report; compulsory school; modernity; social systems; Children; Police-report; Compulsory school; Modernity; Social systems; Cultural sensitivity; Pedagogical tool; Social work;

  Sammanfattning : This thesis is about police reports concerning school violence in Sweden involving children below the age of criminal responsibility. Police reports about incidents caused by pupils in Swedish compulsory schools have increased since at least the 1980s. LÄS MER

 4. 4. Elevvård i grundskolan Resurser, organisering och praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Åsa Backlund; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER

 5. 5. Studieledare i grundskolan : en skolledningsfunktion med förhinder?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Nestor; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER