Sökning: "Hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies : Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

  Författare :Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

  Sammanfattning : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi

  Författare :Anna Maria Hipkiss; Ann-Catrine Edlund; Per-Olof Erixon; Per Holmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom communication; classroom design; educational sociology; secondary school; semiotic resources; semantic waves; social semiotics; SFL; subject-specific language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how different semiotic resources, such as spoken and written texts, artefacts and activities interact with classroom design and classroom communication in three school subjects in Swedish secondary school: Home and Consumer Studies, Biology and Chemistry. The research process has been concerned with the affordances that are created through different semiotic resources in classroom design and in classroom communication in the three school subjects, focusing on academic language and student participation. LÄS MER

 3. 3. Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet : förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse

  Författare :Cecilia Lindblom; Agneta Hörnell; Inger Erixon Arreman; Päivi Palojoki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärande; ramfaktorer; grundskola; hem- och konsumentkunskap; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

  Sammanfattning : Background People are faced with a variety of consumer choices every day. If they do not have adequate and appropriate knowledge their choices create a greater risk of negative effects for the environment and the economy, and also for the individual's personal health and economic circumstances. LÄS MER

 4. 4. Matens betydelse för hälsa : Studier av meningserbjudanden i hem- och konsumentkunskap

  Författare :Emma Oljans; Karin Hjälmeskog; Jonas Almqvist; Mikael Quennerstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Food; Health; Home Economics; Discourse; Educational Content; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis analyzes and discusses the importance of food for health as educational content in Home Economics (HE). More specifically, the educational content of food and health is examined through analysis of meanings expressed in syllabi and in teachers' talk. LÄS MER

 5. 5. Koka sjuda steka : ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

  Författare :Albina Granberg; Ylva Mattsson Sydner; Viktoria Olsson; Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :Home Economics; Food Culture; Cooking; Teaching; Learning; Students with intellectual disabilities.; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Hem- och konsumentkunskap; matkultur; matlagning; recept; sociokulturella perspektiv; grundsärskolan; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Sammanfattning : In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. LÄS MER