Sökning: "Emmalee Gisslevik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emmalee Gisslevik.

  1. 1. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies : Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

    Författare :Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

    Sammanfattning : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. LÄS MER