Sökning: "Home economics"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade orden Home economics.

 1. 1. Labor, Trade and Finance Essays in Applied Economics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Mengyi Cao; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human Capital; Education; Home Equity; International Trade; Pension Plan; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: Credit Constraint and College Attendance. This paper shows that housing wealth alleviate credit constraints for potential college attendees by enabling home owners to extract equity from their property and invest it in the education. LÄS MER

 2. 2. On the Economics and Politics of Mobility

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Mounir Karadja; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political economics; migration; development economics; microeconometrics; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States. During the Age of Mass Migration, 30 million Europeans immigrated to the United States. We study the long-term political effects of this large-scale migration episode on origin communities using detailed historical data from Sweden. LÄS MER

 3. 3. Economics of Migration

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Peter Karpestam; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time; Simulations; Remittances; Panel Data; Multiplier Effects; Migration; The Labor Market; Education; Informal and Formal Sectors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen innehåller fyra uppsatser som på ett eller annat sätt relaterar till befolkningsströmningar såsom dess ekonomiska konsekvenser och orsaker. I den första uppsatsen används en hushållsundersökning från Kina för att undersöka huruvida utbildning bidrar till att höja inkomsterna hos hushåll i jordbrukssektorn. LÄS MER

 4. 4. Essays in Development and Political Economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Mathias Iwanowsky; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Economics; Property Rights; Ethnic Partitioning; Migration; State Repression; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays in economics.Property Rights, Resources, and Wealth: Evidence from a land reform in the United States: This paper compares the effectiveness of two alternative property rights regimes to overcome the Tragedy of the Commons. LÄS MER

 5. 5. Financial Applications of Markov Chain Monte Carlo Methods

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Andreas Graflund; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; Financial science; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonomisk teori; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Mean Reversion; Diversification; Real Estate Stocks; Markov Chain Monte Carlo Methods; Stock Markets; ekonometri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen omfattar fyra artiklar inom empirisk finansiell ekonomi. Det första kapitlet är en kort sammanfattning av avhandlingens innehåll. Det andra kapitlet, Dynamic Portfolio Selection: The Relevance of Switching Regimes and Investment Horizon. LÄS MER