Sökning: "barriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet barriärer.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Barriärer och broar för hållbar konsumtion : Fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

  Författare :Henric Barkman; Michele Micheletti; Lisa Dellmuth; Lena Wägnerud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable consumption; political consumption; sustainable citizenship; barriers; consumer types; citizen-consumer; cluster analysis; citizenship; perceived opportunities; hållbar konsumtion; politisk konsumtion; hållbart medborgarskap; barriärer; konsumenttyper; medborgarkonsumenter; klusteranalys; subgruppsanalys; medborgarskap; uppfattade möjligheter; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Sustainable consumption is seen as a crucial political issue on the global agenda by politicians, the scientific community, and citizens who are worried about unsustainable consumption. However, several studies have shown that some consumers with "green" values do not consume sustainably – there is often a gap between attitude and behavior. LÄS MER

 3. 3. Barriärer och broar : Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Författare :Madelaine Johansson; Johan Hedrén; Sofie Storbjörk; Magnus Boström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Energy efficiency in Swedish SMEs : Exploring barriers, knowledge creation and the role of municipal energy efficiency programs

  Författare :Fredrik Backman; Jenny Palm; Patrik Thollander; Max Åhman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy programs; energy efficiency networks; Community of Practice COPs ; barriers; knowledge creation; Policyprogram; energieffektiviseringsnätverk; Community of Practice COP ; barriärer; skapande av kunskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to analyze how municipalities support small and medium-sized enterprises (SMEs) in their work to improve their energy efficiency. The purpose of this study is to increase the current understanding of how the methods and tools used by municipalities to assist SMEs in improving their energy efficiency influence the end results in terms of achieved energy efficiency, and how knowledge related to energy efficiency is created within SMEs. LÄS MER

 5. 5. Östersjöområdet. Studier av interaktion och barriärer

  Författare :Jan-Henrik Nilsson; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European integration; Baltic Sea Area; interaction; aviation; region; territories; barriers; Social geography; systems of cities; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The geopolitical transformation after 1989 had radical territorial consequences in almost all parts of East-Central Europe. In the Baltic Sea Area alone, five new states were formed. The process of European integration became a priotity on the agenda. The concept of integration describes a process of uniting two or more entities. LÄS MER