Sökning: "barriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet barriärer.

 1. 1. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. Barriärer och broar för hållbar konsumtion Fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Henric Barkman; Michele Micheletti; Lisa Dellmuth; Lena Wägnerud; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable consumption; political consumption; sustainable citizenship; barriers; consumer types; citizen-consumer; cluster analysis; citizenship; perceived opportunities; hållbar konsumtion; politisk konsumtion; hållbart medborgarskap; barriärer; konsumenttyper; medborgarkonsumenter; klusteranalys; subgruppsanalys; medborgarskap; uppfattade möjligheter; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Sustainable consumption is seen as a crucial political issue on the global agenda by politicians, the scientific community, and citizens who are worried about unsustainable consumption. However, several studies have shown that some consumers with "green" values do not consume sustainably – there is often a gap between attitude and behavior. LÄS MER

 4. 4. Barriärer och broar Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Madelaine Johansson; Johan Hedrén; Sofie Storbjörk; Magnus Boström; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Barriärer och broar : Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Madelaine Johansson; Johan Hedrén; Sofie Storbjörk; Magnus Boström; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; Environmental politics; Environmental Objectives; Management by Objectives; Implementation processes; Social Systems Theory; Kommunikation; miljöpolitik; miljökvalitetsmål; målstyrning; implementeringsprocesser; social systemteori; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljömålsarbetet kan ses som en del av de insatser som krävs för att vi ska skapa en hållbar utveckling, vilken är en målsättning som ska genomsyra hela vårt samhälle. LÄS MER