Sökning: "East Germany"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden East Germany.

 1. 1. Architectures of Life-Building in the Twentieth Century Russia, Germany, Sweden

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Irina Seits; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; architecture of the twentieth century; modernism; Soviet avantgarde; functionalism; constructivism; life-building; Russia; Germany; Sweden; urban theory; IKEA; living space; everyday life; home; Архитектура двадцатого века; жизнестроение; авангард; модернизм; функционализм; ИКЕЯ; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The modernist concept of life-building as an architectural method for improving the conditions of everyday life originated in Europe during the 1920s. This book explores three modes of functionalism by way of a comparative analysis of both the theoretical discourses and architectural practices associated with functionalism in Russia, Germany, and Sweden. LÄS MER

 2. 2. National identity in divided and unified Germany : continuity and change

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Joakim Ekman; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Nationell identitet; Västtyskland; Östtyskland; Tyskland; 1990-talet; Tysklands återförening 1990; Politisk kultur; Political Science; Statskunskap; national identity; German unification; inner unification; nation-building; Germany; GDR; FRG; Eastern Germany; Western Germany; political culture; national community; statskunskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the construction, maintenance and change of national identities in divided and unified Germany. Following World War II, Germany was divided in two parts. LÄS MER

 3. 3. The Politics of Social Networks : : Interpersonal Trust and Institutional Change in Post-Communist East Germany

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Astrid Hedin; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East Germany; PDS; SED; feminism; gender; political party; communicative action; logic of appropriateness; garbage-can decision-making; interpersonal trust; institutional change; social network; new institutionalism; structuration; Giddens; path-dependence; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur förändras organisationer? Medan statsvetenskaplig ny-institutionell teori är mer inriktad på att förklara varför institutioner är seglivade och svåra att förändra, så antar ekonomisk organisationsteori att organisationer relativt enkelt anpassar sig till omgivningens krav. Det sociala nätverks-perspektivet fokuserar de strukturer av samarbete och tillit som utvecklas mellan människor i och utanför organisationer och hur dessa strukturer kan begränsa och möjliggöra hur institutioner förändras. LÄS MER

 4. 4. Reel Socialism : Making sense of history in Czech and German cinema since 1989

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Sune Bechmann Pedersen; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialism; cinema; communism; history culture; film; memory; Germany; Czech Republic; East Germany; Czechoslovakia; 1989; revolution; retro; nostalgia; Ostalgie; coming to terms with the past;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative study of the communist past as depicted in Czech and German feature films since 1989, or ‘reel socialism’. It is the first detailed study of post-1989 Czech history films and the first comparative study of German post-reunification cinema. LÄS MER

 5. 5. Öst är Väst men Väst är bäst Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofi Gerber; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; East German identity; GDR; unification of Germany; East-West-dichotomy; dislocation; transition; post-socialism; discourse theory; life story interviews; narrative; östtysk identitet; DDR; Tysklands enande; Öst-Väst-dikotomi; dislokation; diskursteori; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In the German Democratic Republic (GDR) the overthrow of the socialist regime did not only bring about both an economic and political shift, it resulted also in the inclusion of the GDR into the Federal Republic of Germany. The fall of the Wall brought with it transformations in everyday life as well as changes in social identities. LÄS MER