Skolboks-islam : Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.