Sökning: "Katarzyna Wolanik Boström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarzyna Wolanik Boström.

  1. 1. Berättade liv, berättat Polen en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

    Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

    Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

    Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER