Sökning: "Christer Brusling"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Christer Brusling.

 1. 1. Profesjonelle interpersonlige kompetanser i samsvar med yrkesetiske normer og verdier

  Författare :Mårten Paulsen; Mats Ekholm; Christer Brusling; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpersonal; intrapersonal; competence; professional; dignity; respect; authority; trust; ethics; Interpersonlig; intrapersonlig; kompetanse; profesjonell; verdighet; respect; autoritet; tillit; etikk; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The research aims at gaining knowledge about interpersonal competencies at work when professionals lead and counsel the change processes of other individuals in accordance with the norms and values of the profession. Norms and values are disclosed from the ethical guidelines for five professions (physicians, nurses, social workers, psychologists and teachers). LÄS MER

 2. 2. Anledning till handledning : Skolledares perspektiv på grupphandledning

  Författare :Karin Åberg; Henning Johansson; Christer Brusling; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influensernakommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skildasyften, förutsättningar och metoder. LÄS MER