Sökning: "K.E. Løgstrup"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden K.E. Løgstrup.

 1. 1. Kunskapens yttersta kant : Gud och det givna i K.E.Løgstrups Metafysik

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma Bokförlag

  Författare :Esbjörn Särdquist; Karlstads universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; God; theology; metaphysics; sensation; order of analogy; time; being; annihilation; the given; theory of knowledge; hermeneutics; philosophy of religion; phenomenology; postmodernism; creation; foundationalism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation makes an interpretation of The Metaphysics, four books written by the Danish theologian and philosopher K.E. Løgstrup at the end of his life. In a systematic way the dissertation describes a coherent vision of Løgstrups main theories in the books taken together as a whole. LÄS MER

 2. 2. Därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Peter Hultsberg; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Swedish poetry; Lennart Sjögren; ekphrasis; modernist poetry; ecology; stylistic features; the authenticity of poetry; philosophy of religion and existentialism; ethics; poetry of place; K. E. Løgstrup; aestheticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines Lennart Sjögren’s conception of life as revealed through his poetry and other written documents. Light is shed on his writings in three chapters, with an Introduction that opens the investigations, and a Conclusion that sums up the findings. LÄS MER

 3. 3. Den nödvändiga osäkerheten Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Hansson; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER

 4. 4. Ett liv i berg och dalbana innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Margareta Brännström; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic heart failure; close relative; limit situation; palliative care; patient; phenomenological-hermeneutics; professional caregiver; fenomenologisk-hermeneutik; gränssituation; professionella vårdare; kronisk hjärtsvikt; närstående; palliativ vård; patient; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate meanings of living with severe chronic heart failure (CHF) in palliative advanced home care (PAHC) as disclosed through patients’, close relatives’ and nurses’ narratives. This thesis comprises four papers that illuminate the phenomenon from various perspectives and with different focus. LÄS MER