Sökning: "Åsa Söderström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Åsa Söderström.

 1. 1. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” : Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Författare :Åsa Söderström; Solveig Hägglund; Hans-Åke Scherp; Elisabet Öhrn; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; pupils`responsibility; Giddens`structuration theory; ideology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER

 2. 2. Stärkt pedagogiskt ledarskap : Rektorer granskar sin egen praktik

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 3. 3. Den nödvändiga osäkerheten : Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Författare :Susanne Hansson; Solveig Hägglund; Bo Dahlin; Åsa Söderström; Karin Sporre; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER