Sökning: "Ingalill Eriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ingalill Eriksson.

 1. 1. Sociala relationer orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Developing guidelines in nursing care of children with Autism Spectrum Disorder in high technology health care settings

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Ingalill Gimbler Berglund; Karina Huus; Karin Enskär; Berit Björkman; Bengt Fridlund; Elisabeth Ericsson; Marie Proczkowska-Björklund; Mats Eriksson; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesia; autism; children; guidelines; nurses; participation; radiology;

  Sammanfattning : Introduction. The high technology environment such as a radiology and anaesthesia department in a typical health care setting can many times be a frightening environment for children. Children with neurodevelopmental disorders, such as Autism Spectrum Disorder (ASD), have problems with communication and social interaction. LÄS MER