Sökning: "arbete och arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden arbete och arbetsmarknad.

 1. 1. Capability for broader cost-effectiveness in public health and social welfare : developing, valuing, and applyingcapability-adjusted life years Sweden (CALY-SWE)

  Författare :Kaspar Walter Meili; Anna Månsdotter; Lars Lindholm; Jan Hjelte; Aki Tsuchiya; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; CALY-SWE; Cost-effectiveness; Social-welfare; Capability approach; Public health; Health economics; Delfi panel; TTO; DCE; NEET; Priority setting; Outcome measure; Delphi; Economics; nationalekonomi; medicinsk humaniora; Medical Humanities;

  Sammanfattning : Spending in social welfare areas such as healthcare, wider public health, education, and social care consumes a major part of the public budget. Cost-effective resource allocation is a moral obligation towards both taxpayers and beneficiaries: tax money should be used efficiently, and it should be transparently accounted for. LÄS MER

 2. 2. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Författare :Marie Aurell; Elisabeth Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 3. 3. Arbete mot kapital : typografer och ny teknik - studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet

  Författare :Lars Ekdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsorganisation; Arbete; Arbetsmarknad; Tryckerier-- historia -- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Industrihistoria-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Typografer-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Sverige-- Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Författare :Fredrik Hertzberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER