Sökning: "Kristeva"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet Kristeva.

 1. 1. Att översätta känslan : en studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik

  Detta är en avhandling från Stockholm ; : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Carin Franzén; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristeva; Julia; 1941-;

  Sammanfattning : This book presents Julia Kristeva's psychoanalytic theory of literature and interpretation. A brief historical and intellectual background to the development of her theory is given and its central concepts are defined. LÄS MER

 2. 2. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 3. 3. Entre identification et différenciation La mère et l’amour dans la constitution de l’identité féminine dans La fille démantelée, La plage d’Ostende et Orlanda de Jacqueline Harpman

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of French, Italian and Classical Languages, Stockholm University

  Författare :Maria Snårelid; Maria Walecka-Garbalinska; Martine Renouprez; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Harpman; psychoanalysis; preœdipal; primary narcissism; Kristeva; identification and differentiation; father of the individual prehistory; Freud; the subject’s eternal rebirth; narcissism and idealization; the symbolic; abjection; French; franska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the importance of the mother figure for the definition of the female identity in three novels by the Belgian writer and psychoanalyst Jacqueline Harpman: La fille démantelée, La plage d’Ostende and Orlanda. This perspective is largely motivated by the specific character of the mother-daughter relation which is crucial to the formation of female identity. LÄS MER

 4. 4. Il soggetto corporale nella narrativa di Paolo Volponi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Igor Tchehoff; Luminitza Beiu-Paladi; Bengt Novén; Emanuele Zinato; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volponi; Memoriale; Corporale; Il sipario ducale; narrative body; corporal subject; Marcuse; Bakhtin; Kristeva; Peter Brooks; carnivalesque; abjection; chronotope; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Italian language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Italienska språket; italienska; Italian;

  Sammanfattning : This thesis offers an interpretation of three novels by Paolo Volponi (1924-1994), focusing on the representation of the human subject. The analysis shows how this representation is centred on the experiences of the body, which becomes the true subject that acts and explores the world. LÄS MER

 5. 5. En önskan att skriva abjektet : Analyser av akademisk jämställdhet

  Detta är en avhandling från Stehag : Förlags AB Gondolin

  Författare :Fredrik Bondestam; Kaj Håkanson; Marianne Liljeström; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; gender equality; positive discrimination; sexual harassment; higher education; semiology; discourse analysis; abject; Julia Kristeva; feminist theory; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what makes the discourse on gender equality possible in the context of Swedish higher education. Three aspects of this discourse - gender equality work, positive discrimination and sexual harassment - are focused on both empirically and theoretically. LÄS MER