Sökning: "Ann-Sofie Holm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ann-Sofie Holm.

 1. 1. Relationer i skolan en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Detta är en avhandling från ACTA: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Sofie Holm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationer i skolan. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ann-Sofie Holm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Wastewater-Associated Aquatic Environments

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Faisal Ahmad Khan; Jana Jass; Bo Söderquist; Ann-Sofie Rehnstam-Holm; [2020]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antibiotic resistance evolution; ESBL; Klebsiella; Multidrug; VIM;

  Sammanfattning : The emergence of carbapenem resistance due to the carbapenem-hydrolyzing enzymes (carbapenemases) in Enterobacteriaceae has led to limited therapeutic options. The increased resistance to these “last-resort” antibiotics is fueled by overuse and misuse of antibiotics in human medicine and agriculture. LÄS MER