Sökning: "redress"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet redress.

 1. 1. Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts Juridik AB

  Författare :Maria Forsman; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child abuse; domestic violence; children s rights; victim s rights; victimology; child protection; child protective custody; social law; criminal law; redress; crimes against children; parental violence; legal interventions; offentlig rätt; offentlig rätt; straffrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : The thesis concerns two pathways for legal intervention in cases of suspected child abuse at the hands of parents. One pathway is based on social law, where society's utmost tool is child protective custody. The other pathway is criminal law, where the abuse is investigated and enforced as a criminal offence. LÄS MER

 2. 2. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

  Detta är en avhandling från Bokpro

  Författare :Malin Arvidsson; [2016-02-05]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

  Sammanfattning : In 1999 the Swedish Parliament decided to provide economic compensation to victims of involuntary sterilization, and in 2012 a similar law was enacted to redress neglect and abuse in foster homes and orphanages. This study explores the dilemmas that arise with reparations for past injustices, focusing on the process leading up to the reparation laws. LÄS MER

 3. 3. Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Disclosures by publicly listed corporations - with particular reference to American and Swedish regulations of selective disclosures on the secondary market for securities

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure Förlag AB

  Författare :Elif Härkönen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disclosures; publicly listed corporations; publicly traded corporations; ad hoc disclosures; financial reporting; damages; pure economic loss; Swedish law; American law; U.S. law; comparative law; comparative method; securities; selective disclosures; due diligence; insider trading; securities law; tort law; IFRS; US GAAP; tender offers;

  Sammanfattning : In my dissertation I examine the disclosure obligations of publicly listed corporations on the securities markets. I adress these issues within both the American and Swedish legal contexts. LÄS MER

 4. 4. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Laura Machat-From; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

  Sammanfattning : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. LÄS MER

 5. 5. Conceptualizing and contextualizing mindfulness New and critical perspectives

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Håkan Nilsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging;

  Sammanfattning : This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. LÄS MER