Sökning: "selective disclosures"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden selective disclosures.

 1. 1. Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper : Disclosures by publicly listed corporations - with particular reference to American and Swedish regulations of selective disclosures on the secondary market for securities

  Författare :Elif Härkönen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :disclosures; publicly listed corporations; publicly traded corporations; ad hoc disclosures; financial reporting; damages; pure economic loss; Swedish law; American law; U.S. law; comparative law; comparative method; securities; selective disclosures; due diligence; insider trading; securities law; tort law; IFRS; US GAAP; tender offers;

  Sammanfattning : In my dissertation I examine the disclosure obligations of publicly listed corporations on the securities markets. I adress these issues within both the American and Swedish legal contexts. LÄS MER

 2. 2. Aktiemarknadsbolagets informationsgivning : särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper

  Författare :Elif Härkönen; Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska institutionen Department of Law; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disclosures; publicly listed corporations; publicly traded corporations; ad hoc disclosures; financial reporting; damages; pure economic loss; Swedish law; American law; U.S. law; comparative law; comparative method; securities; selective disclosures; due diligence; insider trading; securities law; tort law; IFRS; US GAAP; tender offers;

  Sammanfattning : In my dissertation I examine the disclosure obligations of publicly listed corporations on the securities markets. I adress these issues within both the American and Swedish legal contexts. LÄS MER