Sökning: "involuntary sterilization"

Hittade 1 avhandling innehållade orden involuntary sterilization.

  1. 1. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

    Detta är en avhandling från Bokpro

    Författare :Malin Arvidsson; [2016-02-05]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

    Sammanfattning : Kraven på historisk rättvisa har intensifierats under de senaste decennierna. Sanningskommissioner, officiella ursäkter och ekonomiska ersättningar är nu vanliga sätt att bemöta människors vittnesmål om oförrätter i det förflutna. Tidigare forskning har fokuserat på uppgörelser med krig och kolonialism. LÄS MER