Sökning: "Claes Lernestedt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Claes Lernestedt.

 1. 1. Kriminalisering : problem och principer

  Författare :Claes Lernestedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminal law; Straffrätt; Criminal Law; Straffrätt; Straffrätt; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn

  Författare :Maria Forsman; Claes Lernestedt; Lena Wennberg; Katarina Weinehall; Jussi Matikkala; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; child abuse; domestic violence; children s rights; victim s rights; victimology; child protection; child protective custody; social law; criminal law; redress; crimes against children; parental violence; legal interventions; public law; offentlig rätt; criminal law; straffrätt;

  Sammanfattning : The thesis concerns two pathways for legal intervention in cases of suspected child abuse at the hands of parents. One pathway is based on social law, where society's utmost tool is child protective custody. The other pathway is criminal law, where the abuse is investigated and enforced as a criminal offence. LÄS MER