Sökning: "IT"

Visar resultat 1 - 5 av 42721 avhandlingar innehållade ordet IT.

 1. 1. Kontextuell IT-förståelse

  Författare :Per Levén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design and use studies; pragmatism; action science; IT-perspectives; competence; information systems;

  Sammanfattning : In this thesis it is argued that the use and design of computer artefacts can be fruitfully studied by focusing on use problems and design contradictions, defined as problems and contradictions in relation to organisational improvements planned by the IT-practitioner. The position taken in this thesis is that the important thing with computer artefacts and systems design is their contributions to human organisations at large. LÄS MER

 2. 2. IT-användning : en analysmodell för IT-nytta

  Författare :Birgitta Fagerström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER

 3. 3. Beyond IT and Productivity : How Digitization Transformed the Graphic Industry

  Författare :Mathias Cöster; Thomas Falk; Birger Rapp; Bo Carlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; IT; productivity paradox; the Graphic Industry; digitization; IT effects; IT benefits; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis examines how IT and the digitization of information have transformed processes of the graphic industry. The aim is to show how critical production processes have changed when information in these processes have been digitized. LÄS MER

 4. 4. Hype IT : IT som vision och verklighet : om teknikspridning, personalisering och bredband

  Författare :Bo Lennstrand; Antti Paasio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information technology; diffusion; doctrines; hype; vision and reality; personalization; broadband; product development; vision gap model.; Informationsteknik; Bredbandskommunikation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Information technology has long been associated with visions that can sometimes make everything seem possible. Many investments in IT have failed because they were founded on visions that had no correspondence in reality. This dissertation discusses the hype around IT and the visions behind the broadband and personalization concepts. LÄS MER

 5. 5. Why is it difficult to design innovative IT? : An agential realist study of designing IT for healthcare innovation

  Författare :Siri Wassrin; Karin Axelsson; Ida Lindgren; Katarina Gidlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT design; innovation; sociomateriality; agential realism; healthcare; IT-design; innovation; sociomaterialitet; agentiell realism; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : It may seem strange to claim that it is difficult to design innovative information technology (IT) in a time when the technological progress leaps forward like never before. However, despite the numerous opportunities that this rapid progress provides, we often design IT that is similar to existing artifacts, making IT design incremental rather than radical. LÄS MER