Sökning: "public reform"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade orden public reform.

 1. 1. Local Values and e-Government - Continuity and Change in Public Administration : Implementing Public e-Services in Two Swedish Municipalities

  Författare :Gabriella Jansson; Elin Wihlborg; Gissur Ó Erlingsson; Joachim Åström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public e-services; ICT; IT; public administration; public organization; municipality; reform; implementation; institutionalism; values; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : E-government, the use of information and communication technology in public administration, is often presented as a multifaceted reform with powerful transforming potential. E-government currently embodies both hopes of more efficient public administration and fears that an overemphasis on efficiency will neglect the democratic values of public administration. LÄS MER

 2. 2. En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919

  Författare :Jonas Harvard; Svenbjörn Kilander; Ragnar Björk; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish modern history; concepts of public opinion; [allmänna opinionen]; conceptual history; legitimacy; transformation of the public sphere; parliamentary debates; religious reform; constitutional reform; Press reform; Jürgen Habermas; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis analyses how 'public opinion' was conceptualised by Members of the Swedish Parliament (MPs) between 1848 and 1919. The source material consists of the printed minutes from parliamentary debates where issues such as religious freedom, constitutional reform and reform of the Press were discussed. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Om reformer : En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet

  Författare :Jan Moren; Birgitta Eriksson; Mats Lindberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reforms; organisation theory; political theory; democracy; public policy; public administration; new public management; institutional complexity; individual autonomy; political authority; instrumental tools; institutional adaptations; myths and ymbols; standardization; flexibility; effectiveness; formal structures; informal structures; decoupling; institutional environments; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies three major reforms in the public sector of Norway. The sectors studied are the police, higher education, and primary schools. The main motive for studying these reforms are of a theoretical nature, the reason to study them is to produce general knowledge about reforms. The study aims to answer two main questions. LÄS MER

 5. 5. The Terms of Involvement : A study of attempts to reform civil society's role in public decision making in Sweden​

  Författare :Karin Gavelin; Göran Sundström; Lars Trägårdh; Felténius David; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civil society; governance; reform; organisational behaviour; new institutionalism; institutional logics; institutionalisation; decoupling; interpretation; interpretive policy analysis; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : For the better part of a century, a distinguishing feature of the Swedish democratic model has been the close relationship between organised interests and public decision makers. Yet the first decade of the twenty-first century saw a number of attempts to reform Swedish civil society’s role in decision making, purportedly to make involvement activities more inclusive, reciprocal, flexible and consequential. LÄS MER