Sökning: "new institutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden new institutionalism.

 1. 1. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 2. 2. What logics drive the choices of public decision-makers?

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jens Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision-making; new institutionalism; rational choice; sociological institutionalism; values; public administration; wildlife management; local parliaments; collaborative management;

  Sammanfattning : This thesis explores what logics drive the decisions of public decision-makers. More specifically, and drawing on new institutional theory, this topic is investigated from the perspective of how institutions, i.e. the formal and informal patterns of rules and practices, influence public decision-makers. LÄS MER

 3. 3. En legitim (elektronisk) förvaltning? Om IT-utveckling i kommunal förvaltning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gabriella Jansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; E-government; public administration; legitimacy; local government; municipality; public e-services; institutionalism; E-förvaltning; offentlig förvaltning; legitimitet; kommuner; e-tjänster; organisering; pragmatisk institutionalism;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker utvecklingen av en elektronisk förvaltning ur ett legitimitetsperspektiv. Det övergripande syftet är att analysera den reella och potentiella förändring som e-förvaltning innebär för den offentliga förvaltningens legitimitetsgrunder, både i form av hur e-förvaltning har formulerats som idé, och hur det konkret har gått till när e-förvaltning har implementerats i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Stakeholder Influence in Higher Education Old Ideas in New Bottles?

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Catharina Bjørkquist; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; stakeholding; influence; policy; practice; university; university college; institutional change; continuity; historical institutionalism; institutional legacy; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how national higher education policy affects stakeholder influence in practice, i.e. how two selected higher education institutions, the University of Oslo and Telemark University College, have interpreted and adapted to national policy reforms. The aim of this dissertation is threefold. LÄS MER

 5. 5. The Emergent Politics of Geoengineering

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ina Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-10]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; Policy emergence; Agenda setting; Climate change; political community; sociological institutionalism; Science policy interface; vetenskap och politik; politisk process; politisk opinionsbildning; klimatförändring; nätverk; institutionalism; normer;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker vetenskapens roll i den politiska processens tidiga stadier. Detta görs genom att studera hur "geoengineering" kommer upp på den politiska agendan. LÄS MER