Sökning: "kvalitativ pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden kvalitativ pedagogik.

 1. 1. Röster om kvalitativ forskning : En karaktäristik utifrån vetenskapliga texter

  Författare :Guy Karnung; Leif Lindberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; qualitative research; meta-research; linguistic perspectives; scientific texts; argumentation process; argumentation context; explorative study; recursion; conceptual hierarchy; scientific communities; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this thesis the concept "qualitative research" is examined. As a scientific concept it can, for example, be related to and localized in different descriptions of Swedish educational research. LÄS MER

 2. 2. Högskolebildningens fem ansikten : studerandes föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och psykologi: en kvalitativ utvärderingsstudie

  Författare :Anders Olofsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Notions of content; transmission of knowledge; acquisition of knowledge; evaluation of higher education; qualitative methods; notions of content; higher education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the process of stabilization and/or change in university students' notions of content and transmission and acquisition of knowledge. The subjects, 25 students of engineering, economics, medicine, and psychology, were interviewed at the beginning and the end of their training period. LÄS MER

 3. 3. Physical education policy and practice : Issues and controversies in Tanzania secondary schools

  Författare :John David Kazungu; Per Gerrevall; Håkan Larsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Institutional theory; Physical Education; Secondary school; Tanzania; Idrott och hälsa; nyinstitutionell teori; skola; utbildningspolicy; Tanzania; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Schools’ decisions to offer Physical Education (PE) is among the possible ways of involving students in physical activity, which has significant effects on students’ health, lifelong participation in physical activities and participation in sport. This thesis explores the factors and the ways they influence secondary schools’ decisions on whether or not to offer PE in Tanzania. LÄS MER

 4. 4. En god lärare : några perspektiv och empiriska bidrag

  Författare :Ulf Numan; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå hur en årskull nya grundskollärare vid Luleå tekniska universitet uppfattar läraruppdraget och sig själva som goda lärare samt hur uppfattningarna förändras under utbildningen. Jämförelser görs med samhällets mål och några omvärldsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER