Sökning: "nonlinear control"

Visar resultat 1 - 5 av 315 avhandlingar innehållade orden nonlinear control.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Karl Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Återkoppling är en fundamental princip inom reglertekniken. Genom att mäta vissa variabler kan andra påverkas så att ett system uppför sig på önskat vis. Denna doktorsavhandling behandlar två typer av återkoppling: reläåterkoppling och flervariabel återkoppling. LÄS MER

 2. 2. Nonlinear Identification and Control with Solar Energy Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linda Brus; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; feedforward control; model predictive control; nonlinear control; nonlinear systems; recursive identification; solar power; system identification; time delay systems; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Automatic Control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Nonlinear systems occur in industrial processes, economical systems, biotechnology and in many other areas. The thesis treats methods for system identification and control of such nonlinear systems, and applies the proposed methods to a solar heating/cooling plant. LÄS MER

 3. 3. Piecewise Linear Control Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Piecewise quadratic functions; Linear matrix inequalities; Convex optimization; Optimal control; Performance analysis; Piecewise linear Lyapunov functions; Piecewise quadratic Lyapunov functions; Quadratic stability; Lyapunov stability; Piecewise linear systems; Nonlinear systems; Fuzzy systems; Hybrid systems.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis treats analysis and design of piecewise linear control systems. Piecewise linear systems capture many of the most common nonlinearities in engineering systems, and they can also be used for approximation of other nonlinear systems. LÄS MER

 4. 4. Geometric Control of Thrust Propelled Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pedro Miguel Ótão Pereira; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nonlinear control; geometric control; thrust propelled systems; slung load transportation; aerial tethered transportation; control of aerial vehicles; tracking and stabilization; global stabilization; bounded control; disturbance removal; distributed control; attitude synchronization; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : This thesis was motivated and inspired by the AEROWORKS project, a European research project, whose main goal was to deploy multiple heterogeneous unmanned aerial vehicles in environments where human intervention is restricted.In particular, this thesis focuses on control of aerial vehicles for the purposes of cargo transportation, an application of interest, for example, in inspection and maintenance of aging infrastructures. LÄS MER

 5. 5. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. LÄS MER