Sökning: "Bengt Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Bengt Carlsson.

 1. 1. Conflicts in Information Ecosystems

  Författare :Bengt Carlsson; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multiagentsystem; Informationsekosystem; Spelteori; Antagonistiska grupper;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the study of how conflicting interests of software agents within an information ecosystem may cause cooperative behavior. Since such agents act on the behalf of their human owners, which often act in their own interest, this will sometimes result in malignant acts. LÄS MER

 2. 2. Digital differentiating filters and model based fault detection

  Författare :Bengt Carlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att åtgärda eller behandla – en utvärdering av en organisationsförändring inom individ– och familjeomsorgen i Nässjö och dess konsekvenser för klientarbetet

  Författare :Bengt Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Så blir det hjälp – om hjälpprocesser i socialt arbete

  Författare :Bengt Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Wood Fungi and Forest Fire

  Författare :Fredrik Carlsson; Bengt-Gunnar Jonsson; Mattias Edman; Svante Holm; Jacob Heilmann-Clausen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : Forest fires have been the major stand-replacing/modifying disturbance in boreal forests. To adapt to fire disturbance, different strategies have evolved. This thesis focuses on wood fungi, and the effect of forest fire on this organism group. LÄS MER