Sökning: "Bengt Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Bengt Carlsson.

 1. 1. Conflicts in Information Ecosystems

  Detta är en avhandling från Ronneby : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Bengt Carlsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multiagentsystem; Informationsekosystem; Spelteori; Antagonistiska grupper;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the study of how conflicting interests of software agents within an information ecosystem may cause cooperative behavior. Since such agents act on the behalf of their human owners, which often act in their own interest, this will sometimes result in malignant acts. LÄS MER

 2. 2. Digital differentiating filters and model based fault detection

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bengt Carlsson; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att åtgärda eller behandla – en utvärdering av en organisationsförändring inom individ– och familjeomsorgen i Nässjö och dess konsekvenser för klientarbetet

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Bengt Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Så blir det hjälp – om hjälpprocesser i socialt arbete

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Bengt Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pundare, jonkare och andra: med narkotikan som följeslagare

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Bengt Svensson; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; drug addiction; drug use; ethnography; social worlds; everyday life; competence; sociality; Social changes; Sociala förändringar; theory of social work; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This study describes the everyday life of a group of drug users during a few years in the early 1990s. The material, which has been collected through ethnographic fieldwork in the milieus where the drug users spend their time, is primarily based on observations, conversations, and in-depth interviews. LÄS MER