Sökning: "Multivariable systems"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Multivariable systems.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  Författare :Karl Henrik Johansson; Institutionen för reglerteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis treats three issues in control engineering related to relay feedback and multivariable control systems. Linear systems with relay feedback is the first topic. Such systems are shown to exhibit several interesting behaviors. LÄS MER

 2. 2. Interaction Analysis in Multivariable Control Systems : Applications to Bioreactors for Nitrogen Removal

  Författare :Björn Halvarsson; Bengt Carlsson; Elling Jacobsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; activated sludge process; biological nitrogen removal; bioreactor models; control structure design; cost-efficient operation; decentralized control; interaction measures; minimum variance control; multivariable control; wastewater treatment; Automatic control; Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Sammanfattning : Many control systems of practical importance are multivariable. In such systems, each manipulated variable (input signal) may affect several controlled variables (output signals) causing interaction between the input/output loops. LÄS MER

 3. 3. On-Line Structure Selection for the Identification of Multivariable Systems

  Författare :A J M van Overbeek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; On-line structure; Identification; Multivariable systems;

  Sammanfattning : An algorithm is described for the selection of mod el structure for identifying multivariable mode Is of"black box" character. The algorithm receives as "input" a mode I in a given parametrization (= mode I structure). It is then tested whether this parametrization is suitable (well conditioned) for identification purposes. LÄS MER

 4. 4. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 5. 5. Multivariable Adaptive Control

  Författare :Rolf Johansson; Institutionen för reglerteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis treats the problem of direct adaptive control of linear multivariable systems. The parametrization problem of adaptive control is discussed extensively. A pole-placement problem and a model-matching problem are formulated and interpreted in terms of model reference control. LÄS MER