Sökning: "closed-loop identification"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden closed-loop identification.

 1. 1. Closed-loop Identification : Methods, Theory, and Applications

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Urban Forssell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : System identification deals with constructing mathematical models of dynamical systems from measured data. Such models have important applications in many technical and nontechnical areas, such as diagnosis, simulation, prediction, and control. LÄS MER

 2. 2. On Application Oriented Experiment Design for Closed-loop System Identification

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Afrooz Ebadat; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; system identification; closed-loop identification; experiment design for identification;

  Sammanfattning : System identification concerns how to construct mathematical models of dynamic systems based on experimental data. A very important application of system identification is in model-based control design. In such applications it is often possible to externally excite the system during the data collection experiment. LÄS MER

 3. 3. Multivariable Frequency-Domain Identification of Industrial Robots

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Erik Wernholt; Svante Gunnarsson; Jan Swevers; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Frequency-domain identification; industrial robots; nonparametric identification; nonlinear gray-box identification; multivariable systems; closed-loop identification; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : Industrirobotar är idag en väsentlig del i tillverkningsindustrin där de bland annat används för att minska kostnader, öka produktivitet och kvalitet och ersätta människor i farliga eller slitsamma uppgifter. Höga krav på noggrannhet och snabbhet hos robotens rörelser innebär också höga krav på de matematiska modeller som ligger till grund för robotens styrsystem. LÄS MER

 4. 4. HCCI Operation - Closed loop combustion control using VVA or dual fuel

  Detta är en avhandling från Department of Energy Sciences, Lund University

  Författare :Petter Strandh; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; framdrivningssystem; Motors and propulsion systems; applied thermodynamics; Model Predictive Control; System Identification; HCCI; Closed Loop Combustion control; termodynamik; Termisk teknik; Thermal engineering; Ion Current;

  Sammanfattning : The current technology within combustion engines have the possibility of handling the more stringent legislative demands on combustion engines. However the required solutions are getting more expensive and technically challenging. LÄS MER

 5. 5. Properties and Usage of Closed-loop Identification Methods

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Urban Forssell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : System identification deals with the construction of mathematical models of dynamical systems using measured data. Closed-loop identification is what results when performing the identification experiment under output feedback, that is, in closed loop. LÄS MER