Sökning: "maria johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden maria johansson.

 1. 1. Aritmetik i förskolan : en studie av taluppfattningens betydelse för matematikundervisningen

  Författare :Maria Alkhede; Maria Johansson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aritmetik; taluppfattning; förskollärare; förskoledidaktik; undervisning; lärande; variationsteori;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet matematik blir alltmer fokuserat även i förskolan, med mål av vilket kunnande barnen förväntas utveckla. Därav finns det behov av att förstå vad barn faktiskt erbjuds lära och vad de utvecklar för förmågor innan de börjar skolan. LÄS MER

 2. 2. Towards the Limits – Climate Change Aspects of Life and Health in Northern Sweden : studies of tularemia and regional experiences of changes in the environment

  Författare :Maria Furberg; Maria Nilsson; Anders Johansson; Lars Weinehall; Peter Friberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Climate change; public health; Indigenous peoples; Sami; reindeer herding; resilience; tularemia; mixed-methods; infectious disease; seroprevalence; ELISA; outbreak investigation; risk factor; ecology; Francisella tularensis; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundIndigenous peoples with traditional lifestyles worldwide are considered particularly vulnerable to climate change effects. Large climate change impacts on the spread of infectious vector-borne diseases are expected as a health outcome. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdsdagbok i Sverige : betydelse och tillämpning

  Författare :Maria Johansson; Berit Lindahl; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; case study research; diaries; experiences; family members; hermeneutics; ICU; nursing staff; thematic analysis; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to explore how the Intensive Care Unit (ICU) diary was experienced by family members, family members of non-survivors and nursing staff in the ICU setting, thereby contributing to the development of national clinical practice guidelines regarding the structure, content and use of the ICU diary.Methods:  A qualitative design was employed for all four studies:  a hermeneutic approach was adopted in studies I and II, whilst a qualitative descriptive design with the use of focus groups interviews was chosen in study III. LÄS MER

 4. 4. Att göra jämställdhet – motiv, motstånd och möjligheter i det svenska skogsbruket

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats undersöker hur kön, arbete och jämställdhet görs i svenska skogligt relaterade arbetsorganisationer. Svensk skogsbrukssektor tillskrivs ofta stor betydelse för regional, såväl som nationell, utveckling och i övergången till en mer biobaserad ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Perceptions of mathematics in preschool: "-Now we have a way of talking about the mathematics that we can work with"

  Författare :Maria Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The overarching question for this thesis is what is preschool mathematics? This question is examined using different points of views or different perspectives such as the children’s, the preschool teachers and the researchers. The foundation for this thesis is seven articles, two single author articles and five co-authored articles. LÄS MER