Sökning: "alternativa medier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden alternativa medier.

 1. 1. Systerskapets logiker en etnologisk studie av feministiska fanzines

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Jenny Gunnarsson Payne; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Diskurs; post-marxism; feminism; genus; sociala rörelser; alternativa medier; systerskap och reflexivitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis coheres around the issue of collective political mobilisation within one part of the contemporary feminist movement, or more specifically, within the Swedish feminist zine community. A feminist zine, also commonly referred to as Grrrlzine or femizine, is a small non-commercial and non-professional publication, which is distributed by channels other than that of the mainstream media. LÄS MER

 2. 2. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 3. 3. Idé och innovation

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Gerth Öhman; Mittuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Idé; uppfinning; innovation; småföretag; glesbygd;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa aktuella kunskaper om idéoch idéutveckling hos idégivare och vilka möjligheter småföretagen i glesbygdenhar för att ta till sig innovationer och ny teknik. Avhandlingen avgränsar sig till attstudera själva processen och progressionen från idé och idéutveckling tilluppfinning och innovation för marknad och kund. LÄS MER

 4. 4. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 5. 5. Fibre-Optic Displacement and Temperature Sensing Using Coupling Based Intensity Modulation and Polarisation Modulation Techniques

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Johan Jason; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; optical fibre sensor; displacement measurement; temperature measurement; fibre coupling; intensity modulation; birefringence; polarisation; OTDR; side-hole fibre;

  Sammanfattning : Optical fibre sensors are employed in the measurements of a number of different physical properties or for event detection in safety and security systems. In those environments which suffer from electromagnetic disturbance, in harsh environments where electronics cannot survive and in applications in favour of distributed detection, fibre-optic sensors have found natural areas of use. LÄS MER