Sökning: "sociala aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden sociala aspekter.

 1. 1. Självpresentationernas logiker en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Cia Gustrén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER

 2. 2. Begreppet arbete : Definitioner, ideologier och sociala former. (2 upplagan)

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Jan Ch Karlsson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala aspekter; arbete; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Esbjörn Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden 1792-1866; Educational science; History of education; Sociology of education; Social history; Military history; Social reproduction; Estate society; Class society; Masculinity; Homosocial; Military education; Education systems; Boarding schools; Cadet academies; Historia; officersutbildning; sociologiska aspekter; Sverige; 1700-talet; 1800-talet; sociala klasser; utbildning och undervisning; uppfostran; militära aspekter; mansrollen; manlighet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis presents an analysis of cadet training at the Royal War Academy between 1792 and 1866. The purposes of this study are to problematise the Academy's function and to investigate male social reproduction amongst the Swedish upper classes. LÄS MER

 4. 4. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 5. 5. Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? : : estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960

  Detta är en avhandling från Institutionen för kultur, estetik och medier

  Författare :Mats Arvidson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sven-Eric Johanson; Yngve Flyckt; Hans Eklund; Jan Carlstedt; Sven-Erik Bäck; Karl-Birger Blomdahl; Ingmar Bengtsson; Klas-Thure Claude Loyolla Allgén; Chamber Music Association Samtida Musik; Chamber Music Association Fylkingen; Monday Group; Discourse; Historiography; Intellectual History; Swedish Art Music; Swedish Music History; Maurice Karkoff; Hans Leygraf; Ingvar Lidholm; Bo Linde; Quentin Skinner; Alf Thoor; Bo Wallner.;

  Sammanfattning : The period between 1945 and 1960 is in many ways interesting. It is a period in Sweden, which is characterized by modernity. It is also an interesting period in Swedish musical life concerning art music. Modern music (i. LÄS MER