Sökning: "kognition"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet kognition.

 1. 1. Textmedierade virtuella världar Narration, perception och kognition

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ulf Pettersson; Lars Elleström; Paul Tenngart; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; intermediality; virtual worlds; possible worlds; fictional worlds; storyworlds; reader response; semiotics; Gestalt psychology; cognitive linguistics; cognitive psychology; cognitive poetics; reading process; mental models; situation models; schemata; scripts; narratology; diegetic levels; focalization; transactional theory; iconicity; immersion; aesthetic illusion; gaps; concretization; mental places; integration network models; blending; conceptual metaphors; Intermedialitet; läsprocess; mentala bilder; mentala modeller; möjliga världar; fiktionsvärldar; virtuella världar; mentala platser; semiotik; kognitionsforskning; kognitiv semantik; kognitiv lingvistik; kognitiv poetik; narratologi; fokalisering; diegetiska nivåer; luckor; schemata; scripts; estetisk illusion; ikonicitet;

  Sammanfattning : This thesis synthezises theories from intermedia studies, semiotics, Gestalt psychology, cognitive linguistics, cognitive psychology, cognitive poetics, reader response criticism, narratology and possible worlds-theories adjusted to literary studies. The aim is to provide a transdisciplinary explanatory model of the transaction between text and reader during the reading process resulting in the reader experiencing a mental, virtual world. LÄS MER

 2. 2. Fats in Mind Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulrika Birberg Thornberg; Thomas Karlsson; Magnus Lindgren; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognition; Omega-3 Fatty Acids; Children; ADHD; Executive Functions; kognition; omega-3 fettsyror; barn; ADHD; exekutiva funktioner; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine possible effects of omega-3 fatty acids on children’s cognition and behavior. Longitudinal as well as cross-sectional comparisons were made among children with typical development and children with ADHD /at risk developing ADHD. LÄS MER

 3. 3. Välbefinnande och demens Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demens

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Iréne Ericsson; Sofia Kjellström; Bo Malmberg; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Välbefinnande; demens; interaktion; kognition; kommunikation; relationer; Egentid;

  Sammanfattning : Personer som lever med demenssjukdom såväl som mentalt friska människor behöver uppleva välbefinnande. Ett viktigt mål i vården och omsorgen av personer med demens är därför att hitta vägar för att försöka främja välbefinnande hos personen. LÄS MER

 4. 4. Craniopharyngioma. Morbidity and Structural Changes in the Brain

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Sigríður Bára Fjalldal; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; craniopharyngioma; hypothalamus; hypothalamic obesity; metabolism; cognition; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; white matter lesions; morbidity; cardiovascular risk; craniofaryngiom; hypotalamus; hypotalamisk fetma; ämnesomsättning; kognition; magnetkameraundersökning; vitsubstansförändringar; dödlighet; hjärt-kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Hypothalamus (HT) is a brain structure which serves as a coordination center for several vital body functions. Craniopharyngioma (CP) is a pituitary tumor with high morbidity, primarily due to HT lesion. LÄS MER

 5. 5. Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with Usher syndrome type 1 and 2

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Henricson; Björn Lyxell; Claes Möller; Björn Lidestam; Håkan Alm; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Usher syndrome; Cognition; Phonological skills; Lexical Access; Working memory; Reading; Theory of Mind; Deafblindness; Ushers syndrom; Kognition; Fonologisk förmåga; Lexikal access; Arbetsminne; Läsning; Theory of Mind; Dövblindhet;

  Sammanfattning : The present thesis belongs to the research area disability research and deal with specific aspects of cognition in individuals with Usher syndrome type 1 and 2. The subject has been investigated and is discussed within an interdisciplinary framework, though the theories applied and described are derived from the area of cognitive psychology. LÄS MER