Sökning: "matematiska texter"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden matematiska texter.

 1. 1. Läsa matematiska texter Förståelse och lärande i läsprocessen

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER

 2. 2. Läsa matematiska texter : Förståelse och lärande i läsprocessen

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen, Linköpings universitet

  Författare :Magnus Österholm; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matematiska texter; matematiska symboler; läsförståelse; historiska texter; läsprocess; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar läsning av matematiska texter; hur och vad man förstår och lär sig vid läsningen. Fokus ligger på läsprocessen, det vill säga själva läsandet av texten och vad man förstår efter att läst igenom texten. LÄS MER

 3. 3. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 4. 4. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Detta är en avhandling från Linköping : Matematiska institutionen, Linköpings universitet

  Författare :Magnus Österholm; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 5. 5. Transition-Based Natural Language Parsing with Dependency and Constituency Representations

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Johan Hall; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural Language Parsing; Syntactic Parsing; Dependency Structure; Phrase Structure; Machine Learning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Information Sciences Computer Science; Data- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna doktorsavhandling undersöker olika aspekter av automatisk syntaktisk analys av texter på naturligt språk. En parser eller syntaktisk analysator, som vi definierar den i denna avhandling, har till uppgift att skapa en syntaktisk analys för varje mening i en text på naturligt språk. LÄS MER