Sökning: "presuppositions"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet presuppositions.

 1. 1. Presuppositions in spoken discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Deptartment of Linguistics

  Författare :Jennifer Spenader; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Engelska språket; semantik; språkpragmatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gud och vardagsspråket En religionsfilosofisk förutsättningsanalys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska fakulteten

  Författare :Linda Fromm Wikström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Truth; reality; language; everyday language; conceptual scheme; metaphysical realism; anti-realism; metaphysical anti-realism; non-realism; God; presuppositions; transcendental argument; philosophy of religion; Donald Davidson; Michael P. Lynch; Eberhard Herrmann; Hilary Putnam; Alessandra Tanesini; Karin Johannesson; Erica Appelros.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Philosophy of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionsfilosofi; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to answer the question of how one can understand the fact that we mean very different things when we say that God exists and when we say that chairs, mountains and trees exist, and that it is still a matter of existence. On the one hand it seems that we talk about the same thing when we say that something exists, irrespective of what it is, on the other hand it seems to be a question of very different things depending on what it is we are talking about as existing. LÄS MER

 3. 3. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Persons are not just mechanical systems of instinctual animalistic proclivities, but also language-producing, existentially aware creatures, whose experiences and actions are drenched in subjective meaning. To understand a human being as a person is to understand him or her as a rational system that wants, fears, hopes, believes, and in other ways imbues the world with meaning, rather than just a mechanical system that is subject to the same chains of cause and effect as other animals. LÄS MER

 4. 4. God in the Fourth Gospel : A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tord Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik; Bible; New Testament; Johannine writings; Gospel of John; Fourth Gospel; history of interpretations; reception history; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; exegetical methods; interpretatory pre¬supposi¬tions; Reforma¬tion exegesis; Martin Luther; John Calvin; Brooke Foss Westcott; Heinrich Julius Holtzmann; Rudolf Bultmann; Raymond E. Brown; God; theology; theology proper; notion of God; revelation of God; love of God; activity of God; glory; doxa; the Father; the Son; Logos; Jesus; Trinity; accommodation; de-accommodation.; Reformation exegesis; interpretatory presuppositions; de-accommodation; Bibelvetenskap; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bibeln, och framför allt Nya Testamentet, har präglat det västerländska tänkandet i en utsträckning som inte alltid noteras i nyare historieskrivning. En ledande roll har spelats av de uppfattningar av Gud som förmedlas av de fyra evangelierna. LÄS MER

 5. 5. Fundamental openness : an enquiry into Raimundo Panikkar's theological vision and its presuppositions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Institute for Missionary Research [Svenska institutet för missionsforskning] [distributör]

  Författare :Kajsa Ahlstrand; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER