Sökning: "hydrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 1281 avhandlingar innehållade ordet hydrogen.

 1. 1. Cyanobacterial Hydrogen Metabolism - Uptake Hydrogenase and Hydrogen Production by Nitrogenase in Filamentous Cyanobacteria

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pia Lindberg; Peter Lindblad; Kornél Kovács; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; cyanobacteria; biohydrogen; Nostoc; hydrogen production; hydrogen evolution; hydrogen metabolism; nitrogenase; hydrogenase; hydrogen; uptake hydrogenase; hupSL; hydrogen uptake mutant; uptake hydrogenase mutant; photobioreactor; hydrogenase accessory genes; hyp; transcription; RT-PCR; NtcA; mass spectrometry; heterocyst; Mikrobiologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : Molecular hydrogen is a potential energy carrier for the future. Nitrogen-fixing cyanobacteria are a group of photosynthetic microorganisms with the inherent ability to produce molecular hydrogen via the enzyme complex nitrogenase. This hydrogen is not released, however, but is recaptured by the bacteria using an uptake hydrogenase. LÄS MER

 2. 2. Hydrogen bond studies : 76 : diffraction studies of some hydrogen-bonded structures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per-Gunnar Jönsson; [1973]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Caldicellulosiruptor Saccharolyticus: an Ideal Hydrogen Producer?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sudhanshu Pawar; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Caldicellulosiruptor owensensis; Caldicellulosiruptor saccharolyticus; hydrogen; volumetric hydrogen productivity; biofilm; osmotolerance; wheat straw hydrolysate; evolutionary engineering; CSTR; UA reactor and uracil auxotrophy;

  Sammanfattning : Caldicellulosiruptor saccharolyticus is an extremely thermophilic, strictly anaerobic, Gram-positive and cellulolytic microorganism with a natural ability to produce hydrogen (H2) at nearly theoretical maximum yield, i.e. 4 mol/ mol of glucose. LÄS MER

 4. 4. Risk analysis of hydrogen as a vehicular fuel

  Detta är en avhandling från Institutionen för anläggning och miljö

  Författare :Helen Bigün; [1999]
  Nyckelord :Hydrogen; Liquid hydrogen; Safety analysis; Risk analysis; Fault tree; Event tree; Failure modes; Electric vehicle; Fuel cell; Driving H2 fuelled vehicle; Alternative fuel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hydrogen in nano-sized metals Diffusion and hysteresis effects

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Wen Huang; Björgvin Hjörvarsson; Max Wolff; Gavin Walker; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen; diffusion; hysteresis; optical technique; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : Metal hydrides can be used as hydrogen storage materials for fuel cells and batteries, and as sensors for detecting hydrogen gas. The use of metal hydrides for hydrogen storage can be hindered by poor kinetics and low capacity. Moreover, poor sensitivity, long recovery and response time, limit the applications of metal hydrides as hydrogen sensors. LÄS MER