Sökning: "key symbols"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden key symbols.

 1. 1. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" : föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete: en studie i organisationskommunikation

  Författare :Maria Högvall Nordin; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 2. 2. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" : en studie i organisationskommunikation

  Författare :Maria Högvall Nordin; Kristina Wallander; Margareta Barnekow-Bergkvist; Gunilla Jarlbro; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors.; sense making; organizational field; case study; interviews; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 3. 3. Ship and Society : Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden

  Författare :Gunilla Larsson; Ola Kyhlberg; Mats G. Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Ships; Seafaring; Society; Late Iron Age; shipbuilding methods; symbols; sacrifices; boat burials; ideology; leiðangr; long distance journeys; river routes.; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis analyses the relation between ship and society against a background of ideological and technological changes in Late Iron Age Sweden. It discusses the factors behind the development of ‘a maritime society’, why ships and seafaring came to play an important role that was also reflected in the use of the ship as a symbol and a metaphor in a military context, as well as in religion, administration, jurisdiction and social life. LÄS MER

 4. 4. Historia och nationalism : Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser

  Författare :Julia Håkansson; Stefan Nyzell; Samuel Edqvist; Malmö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical narratives; nationalism; narrative strategies; historical culture; key symbols; cultural heritage; the Sweden Democrats; the Danish People’s Party;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between history and nationalism as expressed by the political parties the Sweden Democrats and the Danish People's Party. The study focuses on how the Sweden Democrats and the Danish People's Party convey historical narratives in their party magazines, SD-Kuriren and Dansk Folkeblad, respectively, and in central party documents. LÄS MER

 5. 5. Med älgen i huvudrollen : Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

  Författare :Ylva Sjöstrand; Anders Andrén; Kerstin Cassel; Lise Nordenborg Myhre; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER