Sökning: "key symbols"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden key symbols.

 1. 1. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" : föreställningar om arbetsmiljö och risker i skogsmaskinarbete: en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Högvall Nordin; [2006]
  Nyckelord :Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors; sense making; organizational field; case study; interviews;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 2. 2. "Dom brukar jämföra det med en stridspilot" en studie i organisationskommunikation

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Maria Högvall Nordin; Kristina Wallander; Margareta Barnekow-Bergkvist; Gunilla Jarlbro; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational communication; risk communication; content analysis; conceptions; key symbols; work environment; forest work; forest machine contractors.; sense making; organizational field; case study; interviews; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on how communication regarding work environment and work related risks can be understood from an organizational communication perspective. Based on a case study of communication about work environment and work related risks in the Swedish forest industry, the present study discusses institutional influences on organizational sense making processes. LÄS MER

 3. 3. Ship and Society Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Gunilla Larsson; Ola Kyhlberg; Mats G. Larsson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Ships; Seafaring; Society; Late Iron Age; shipbuilding methods; symbols; sacrifices; boat burials; ideology; leiðangr; long distance journeys; river routes.; Arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis analyses the relation between ship and society against a background of ideological and technological changes in Late Iron Age Sweden. It discusses the factors behind the development of ‘a maritime society’, why ships and seafaring came to play an important role that was also reflected in the use of the ship as a symbol and a metaphor in a military context, as well as in religion, administration, jurisdiction and social life. LÄS MER

 4. 4. Med älgen i huvudrollen Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Instutitionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Sjöstrand; Anders Andrén; Kerstin Cassel; Lise Nordenborg Myhre; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER

 5. 5. Konsten att leva länge-Föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Janicke Andersson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Life-extension; ageing; governmetnality; discourse; åldrande; diskursanalys; diskurs om åldrande; livets förlängning; hälsa;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore discursive changes in conceptions of life course and ageing. In a sense the Life- Span embodies the boundaries of human existence, but furthermore, it symbolizes a discursive system with distinctive symbols and meaning, that regulates and re-construct a cultural context. LÄS MER