Sökning: "mounds of burnt stone"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden mounds of burnt stone.

 1. 1. Med älgen i huvudrollen Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Instutitionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Sjöstrand; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER

 2. 2. Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland Många syns inte men finns ändå

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Gunilla Runesson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Settlements areas; Settlements; Gotland; Bronze Age; visible-invisible remains; daily life; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : In this thesis settlement areas and settlements from the Bronze Age on Gotland are in focus. The island of Gotland in the middle of the Baltic Sea is famous for its rich archaeological remains of monuments and relics from all pre-historic periods, and the Bronze Age (1700-500 BC) especially is well repre- sented. LÄS MER