Sökning: "Nämforsen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Nämforsen.

 1. 1. Samlingsboplatser? En diskussion om människors möten i norr 7000 f Kr - Kr f med särskild utgångspunkt i data från Ställverksboplatsen vid Nämforsen

  Detta är en avhandling från Umeå

  Författare :Jenny Käck; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aggregation camp; place of aggregation; site; base camp; band society; Nämforsen; the Ställverket site; horizontal stratification; rock-art; meeting; contact network; prehistoric skis; northern Norrland; Mesolithic; Neolithic; Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis deals with meetings between peoples during prehistoric times in the northern part of Norrland, Sweden. Particular attention is paid to the possible occurrence of more temporary meetings between people in larger groups at aggregation camps during the period ca 7000 – 0 BC. LÄS MER

 2. 2. Med älgen i huvudrollen Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Instutitionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Sjöstrand; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER