Sökning: "rock art"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden rock art.

 1. 1. Tradition och förnyelse : svensk dramatik och teater från 1914-1922

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Freddie Rock; Stockholms universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teater; Teaterhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nqabayo’s Nomansland: San Rock Art and the Somatic Past

  Detta är en avhandling från Uppsala : Afrikansk och jämförande arkeologi

  Författare :Geoffrey Blundell; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; San; Bushman; southern Africa; Nomansland; Eastern Cape; Storm Shelter; rock art; shamanism; Kalahari revisionist debate; body; embodiment; somatic past; postcolonial; colonial; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : The most significant challenge facing modern southern African rock art research is the integration of rock paint­ings into the construction of San history. This challenge is made all the more difficult because of poor chronologi­cal control over the images. LÄS MER

 3. 3. Bortom avbilden Sydskandinaviska hällbilders materialitet

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Magnus Ljunge; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; materiality; South Scandinavian Bronze Age; phenomenology; art theory; Hällbilder; hällristningar; materialitetsteori; bronsålder; fenomenologi; bildteori; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull. LÄS MER

 4. 4. Brukade bilder Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Per Nilsson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; South Scandinavian Bronze Age; Iron Age; Uses of the Past; Hällristningar; hällbilder; bronsålder; järnålder; historiebruk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The timeframe of the south Scandinavian rock art tradition extends from c.1700/1600 to 300 /200 BC. The chronological boundaries of the rock art phenomenon thereby coincide roughly with the timeframe of the Nordic Bronze Age, and rock art figures have come to be understood and interpreted as a Bronze Age phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Med älgen i huvudrollen Om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Instutitionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Sjöstrand; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stone Age; Northern Sweden; Nämforsen; rock art; pit falls; mounds of burnt stone; affordances; James J. Gibsson; chronology; theories of meaning; key symbols; neolithisation; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. LÄS MER