Sökning: "Charlotte Skawonius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Charlotte Skawonius.

  1. 1. Välja eller hamna : Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolor

    Författare :Charlotte Skawonius; Lennart Grosin; Donald Broady; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; praktiskt sinne; habitus; kapital; distribution; spridning; Bourdieu; skolval; familj; elev; föräldrar; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : A free choice reform of compulsory schools was established in Sweden in the early 1990s. This study is about how families have reasoned and acted in relation to this reform and how their children, as a result, are dispersed to schools. LÄS MER