Sökning: "Barns inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Barns inflytande.

 1. 1. Flytande inflytande : Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

  Författare :Kristin Ungerberg; Tomas Saar; Karin Bengtsson; Karin Hultman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s influence; preschool; one- to three year olds; Deleuze Guattari; affective relations; becoming-child; child-influence; Barns inflytande; förskola; de yngsta barnen; Deleuze Guattari; affektiva relationer; barnblivande; barninflytande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to develop more understandings concerning children’s influence in preschool. By adopting an immanent approach the study centers on young children’s affective relations with the milieu in preschool. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande i förskolan : problem eller möjlighet för de vuxna?

  Författare :Elisabeth Arnér; Sangeeta Bagga Gupta; Birgitta Odelfors; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how, through development work in the form of an in-service training programme, preschool teachers were able to change their approach to initiatives and active participation on the part of the children, with the emphasis on a change from a negative to an affirmative approach. The study also seeks to highlight the consequences of the described change for the active participation of the children. LÄS MER

 3. 3. Förskolegården : En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande

  Författare :Karin Engdahl; Anders Garpelin; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool children; preschool yard; interaction; outdoor environment; participation; place; Förskolebarn; förskolegård; möten; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a study that considers children’s encounters with others; participation and influence in a pedagogical outdoor environment in three different preschool playgrounds. More specifically, a study is under-taken of how children’s encounters are shaped in the pedagogically adapted outdoor environment of the preschool with the focus on how children’s par-ticipation and influence finds expression in the preschool playground’s dif-ferent facilities. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Författare :Helene Elvstrand; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 5. 5. Delade meningar : Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande

  Författare :Margareta Aspán; Birgitta Qvarsell; Ulf Janson; Anne-Li Lindgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; child perspective; affordances; pupil participation; self-expression; education about values and ‘life-competences’; social and emotional learning; ethnography; pragmatism; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In two studies efforts to enhance children’s possibilities to participate and to improve the school as a social meeting place are followed. The first focuses on a three year project, aimed to work out new forms for pupils (grades 6-9) to participate in the school organization. LÄS MER