Sökning: "gymnasial yrkesutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden gymnasial yrkesutbildning.

 1. 1. Handledare och handledning gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Lära för framtiden Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Skriftbruk som yrkeskunnande i gymnasial lärlingsutbildning Vård- och omsorgselevers möte med det arbetsplatsförlagda lärandets skriftpraktiker

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Enni Paul; Marianne Teräs; Viveca Lindberg; Ingrid Berglund; Ingrid Henning Loeb; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vocational education; upper secondary school; apprenticeship education; workplace-based learning; Health and Social Care Programme; New literacy studies; literacies; literacy practice; literacy event; yrkesutbildning; yrkesprogram; lärlingsprogram; arbetsplatsförlagt lärande; vård och omsorg; New literacy studies; skriftbruk; skriftpraktik; skrifthändelse; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and critically discuss the literacies apprentice-students in the Health and Social Care Programme in the upper secondary school in Sweden are given access to during the workplace-based learning part of the education. The study draws on sociocultural understandings of learning and knowing, and on perspectives developed in the field of new literacy studies of literacies as situated social practices. LÄS MER

 4. 4. Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Kristmansson; Ulf Lundström; Ingrid Berglund; Gun-Britt Wärvik; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärlingsutbildning; yrkesutbildning; yrkeskunnande; handelsbranschen; handels- och administrationsprogrammet; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis is about the workplace-based part of the 2008-11 pilot project of upper secondary apprenticeship education (USAE) in the Business and Administration programme. The aim is to develop knowledge on the ways in which USAE is realised in the Business and Administration programme, and how students in this programme develop professional skills. LÄS MER

 5. 5. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER